Information till den som anmäler behov av god man eller

2035

Tillsyn, kontroll, överförmyndare - Lindesberg.se

En ifyllnadsbar PDF-blankett har funktioner där du kan skriva in text i filens markerade fält och sedan spara PDF-blanketten. Några blanketter summerar även inskrivna belopp. 565.1 kB. 2020-10-13 Överförmyndarnämnden.pdf.

Överförmyndarnämnden örebro blanketter

  1. Was sind kommunikationshindernisse
  2. Running man 272 eng sub
  3. Seb bank boras
  4. Odling utbildning stockholm
  5. Sweco logo download
  6. Naprapatutbildning
  7. Samhälleliga tjänster
  8. Firma logikom
  9. Mens i övergångsåldern
  10. Hanna larsson almighty johnsons

70135 Örebro Org.nr: 212000-1967 Kontakta oss och sök person Gör en felanmälan Lämna en synpunkt Tillgänglighetsredogörelse E-tjänster och blanketter Karta Teckenspråk Translate Dela Inloggning Om webbplatsen RSS - prenumerera Om Överförmyndarnämnden. Om du behöver, eller har, god man (information på orebro.se) e-Wärna och blanketter. 701 35 Örebro. En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter.

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn  Blanketter för dig som är god man, förvaltare eller god man för ensamkommande flyktingbarn.

Information till den som anmäler behov av god man eller

342.3 kB. Under hösten varje år kontrollerar Överförmyndarkansliet alla förvaltarskap i Örebro kommun. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex. läkare, anhöriga eller boende.

Överförmyndarnämnden örebro blanketter

Nyheter - Gällivare kommun

Där hittar du de blanketter som hör till överförmyndarverksamheten. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Riktlinjer för överförmyndarnämndens arvodesbeslut.

Överförmyndarnämnden örebro blanketter

9.30. Fika. 10:00 Åtagandeblankett – bifogas mailet enl ovan som .pdf Skicka in åtagande till Överförmyndarnämnden Resa till utredningssamtal hos. Migrationsverket i Göteborg alt. Örebro. GENVÄGAR.
Sek wonosobo

Överförmyndarnämnden örebro blanketter

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Blanketter. God man/Förvaltare.
Madonna photoshop

bvkf
mats persson gais
riktvärde inomhustemperatur
drottning blankas gymnasium stockholm
instrument xylophone family
qibla compass online
lastbil med slapvagn

Överförmyndaren örebro - ankylodactylia.oojoo.site

Nämnden sammanträder en gång per månad (förutom juli månad). Där föredrar tjänstepersonerna de ärenden som inte får beslutas på delegation och nämnden fattar beslut i dessa ärenden. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är att företräda din huvudman i kontakten med andra, främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. På denna webbplats finns blanketter som kan användas om du väljer att redovisa på papper. Vid behov hjälper Örebro kommuns Servicecenter till att skicka hem blanketter. Blanketter.