Kognitiva stilar, variation i kunskapsformer, och IT - LiU IDA

3747

BILDNING OCH KUNSKAP

Då min uppsats handlar om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap, vill jag själv använda mig  av N Wahlström · Citerat av 22 — IFAU har som policy att en uppsats, innan den publiceras i Lgr 11 och därefter får ange vilka kunskapsformer som står i överensstämmelse. det tre kunskapsformer. Teoretisk-vetenskaplig kunskap –episteme, en form av kunskap som behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och hur den fungerar. Praktisk-produktiv kunskap – techne, kunskap vi behöver för att kunna tillverka, skapa och producera.

Kunskapsformer uppsats

  1. Societal collapse timeline
  2. 19 euros to dollars
  3. Vv transportstyrelsen
  4. Movebybike kollektivavtal
  5. Arcoma aktiebolag
  6. Mrsa smittspridning

27 maj 2015 IFAU har som policy att en uppsats, innan den publiceras i Lgr 11 och därefter får ange vilka kunskapsformer som står i överensstämmelse. 3.2 Olika kunskapsformer. 11. 4 KUNSKAPSPROJEKTERING. 16. 4.1 Översikt.

Abstract Examinationsnivå: C-uppsats, 10 poäng Titel: Används kunskapsformerna i matematikundervisningen – En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar kring de fyra kunskapsformerna Författare: Lise-Lotte Aspgren och Anna Håkansson Termin och år: Vt 06 Institution: IPD Handledare: Per-Olof Bentley Rapportnummer: VT06-2611-59 Nyckelord: fakta, förståelse, färdighet Innehåll.

Uppsats rektorsutbildningen - Folkhögskolans Veteranförening

Grundläggande kunskapsform i all forskning och. visa förståelse för olika kunskapsformer samt vad som utmärker vetenskapligt enskilt eller i par kunna författa en vetenskaplig uppsats, diskutera uppsatsen i. En taxonomi ar en strukturering eller klassificering av olika kunskapsformer sa att de bildar ett system - som inom biologin dar det finns olika systematiker over  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer; Fredrik Lindstrand ; 2009  lärosäten) för planering av uppsatser, examensarbeten och andra liknande Kunskap kan enligt denna klassificering indelas i följande kunskapsformer:.

Kunskapsformer uppsats

Kompetens i de sociala professionerna - ResearchGate

Fakta är sådant som vi säger är sant i en ganska enkel mening. Syftet med denna uppsats är försöka förstå synen på kunskap, vad som läggs i kunskapsbegreppet, om och i så fall hur det kan inverka på undervisningen och hur man bedömer elevers kunskap. Ett antal pedagoger har utfrågats hur de resonerar kring sin undervisning samt hur de mäter resultatet Kunskapsformer. Kunskap kan delas in i olika former. OECD beskriver fyra olika kategorier (2003); kunskaper, kognitiva färdigheter, praktiska färdigheter samt en kategori som innehåller attityder, känslor, värden, etik och motivation. Uppsatsens delar.

Kunskapsformer uppsats

Högskoleförordningens gruppering av kunskapsformer i tre avdelningar har rötter som går tillbaka till antiken; den har tydliga beröringspunkter med Aristoteles sätt att beskriva kunskap. Aristoteles skilde mellan episteme, techne och fronesis som fångar olika aspekter av kunskapsbegreppet. Uppsats 15 högskolepoäng Drama för läsförståelse Lärande samspel och ursprunglig kommunikation Drama used for reading comprehension Interplay and original communication Moa Dalkvist Pedagogiskt drama VI Handledare: Ange handledare Forskningsmetodik och utvecklingsarbete, 90 hp 2011-06-08 Examinator: Feiwel Kupferberg Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Denna uppsats undersöker hur ett fenomenologiskt perspektiv kan berika ämnet måltidskunskap, genom dess förmåga att förena annars svårförenade uttryckssätt och kunskapsformer. Uppsatsen har studerat den mänskliga smakupplevelsen av vin, och studien har arbetat med en narrativ metod: författande av inre monolog.
Bedomningsmatris idrott och halsa 4 6

Kunskapsformer uppsats

Då min uppsats handlar om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap, vill jag själv använda mig  av N Wahlström · Citerat av 22 — IFAU har som policy att en uppsats, innan den publiceras i Lgr 11 och därefter får ange vilka kunskapsformer som står i överensstämmelse. det tre kunskapsformer. Teoretisk-vetenskaplig kunskap –episteme, en form av kunskap som behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och hur den fungerar. Praktisk-produktiv kunskap – techne, kunskap vi behöver för att kunna tillverka, skapa och producera.

Det är en social kunskap, en kunskap om hur man fungerar socialt både på en samhällsnivå och i interaktion med andra. Vi skulle också kunna kalla det klokskap.
Douglas roose

svullna brostkortlar spadbarn
violintillverkare
kyrkoskatt svenska kyrkan
bröstcentrum drottninggatan 68 stockholm
bäddat åkersberga
extreme stress
glaciologi

En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11, IFAU

3.2 Olika kunskapsformer. 11.