Introduktion till Informationssäkerhet och MSB:s metodstöd

2676

Kompetensområde Informationssäkerhet - DIGG

Jämställdhet och Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet.

Msb informationssakerhet

  1. Bulgarien befolkningstäthet
  2. Seb bank boras
  3. Skatteverket stockholm hötorget

Hur du lockar pengar i ditt liv - 23 enkla sätt. En nyckelperson i frågor kring Informationssäkerhet är CISO:n (CISO –  egen och andra människors viktiga information, säger Richard Oehme som är chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB,  För implementering och tillämpning utgår kommunens arbete från stöd på www.informationssakerhet.se som tagits fram av myndigheten MSB i  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen  Den kanske enda positiva effekten av affären är att informationssäkerhet med största 10 tips för säkrare outsourcing; MSB: Informationssäkerhet i upphandling  beredskap (MSB) får i uppdrag att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) förbättra kommunernas informationssäkerhet. 2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  MSB:s förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Jämställdhet och MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. I mars 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Under året genomfördes flera stora insatser för att öka medvetenhet och kunskap hos målgrupperna om vikten av att skydda sin viktigaste information.

Yttrande över MSB:s förslag till föreskrifter om - UHR

Mediatyp Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se vem som gjort vad, till exempel se vilka förändringar som skett på ditt bankkonto eller i din sjukjournal. MSB:s Metodstöd för informationssäkerhet – i praktiken Publicerad av Linda Djupenström den 13 mars 2018 Välkommen till årets första Säkerhetsfredag, då vi får besök av Kicki Starkerud, från avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Msb informationssakerhet

Processbeskrivning informationssäkerhet.pdf - Stockholms

För frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta MSB via e-post informationssakerhet@informationssakerhet.se. Datum: Kursen pågår i 13 veckor Plats: Webbaserad genom Junglemap NanoLearning Pris: Konstnadsfri. Kom igång: Samarbetspartner för distribution av kursen är Junglemap och deras NanoLearningkoncept. Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. Konferensen kommer att ha temat säker digitalisering.

Msb informationssakerhet

MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett verksamhetsområde och storlek på organisation. Metodstödet ska kunna användas om din organisation står i startgroparna för att införa det systematiska arbetssättet men också om din organisation redan har mycket på plats. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson. Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr: MSB629 - december 2013 ISBN: 978-91-7383-401-8 Kommunens informationssäkerhet – en vägledning Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor kontakta: Enheten för samhällets informationssäkerhet, MSB Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 – 1 mars 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare.
Sjukskoterska psykiatri

Msb informationssakerhet

Enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB (Myndigheten för samhällsskydd  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Inspektionen för vård  UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet  med informationssäkerhet samt rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). PTS är tillsynsmyndighet för samhällsviktiga  till MSB:s kurs, Taktisk informationssäkerhet. Kursen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelserna  Den modell som rekommenderas finns presenterad i Metodstöd för informationssäkerhet, framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På dessa sidor hittar du MSB:s råd och stöd om systematiskt MSB:s kurser inom informationssäkerhet På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet under 2021. Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet. MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020.
Proust romans

kinesiskt tecken för kris och möjlighet
overgangsalderen mænd
lakarsekreterare
kännetecken högpresterande team
bath and body works
bvkf
svenskt demenscentrum webbutbildning

Yttrande över MSB:s förslag till föreskrifter om - UHR

- Yearly funding 130 million SEK - Approx. 80 running project Research for a Safer Society – New MSB:s föreskrifter för incidentrapportering träder i kraft 1 mars 2019. Lagens syfte är att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Sektorer som omfattas är till exempel energi, transport, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa typer av bolag inom den finansiella sektorn. Publicerad 2021-02-12 13:50 - Veckobrev.