Decision-making in health issues: Teenagers' use of science

7078

Jämställdhet - för männens, arbetarklassens och - Civsam.se

Slutteligt analytiske værktøjer fx i form af kritisk diskursanalyse, diskurspsykologi, samtaleanalyse eller noget fjerde. Bogen Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction er en praktisk anlagt indføring i diskursanalyse på 88 sider, der indgår som nr. 50 i Sage University Paper serien ”Qua- Bo Smith og Lisbeth Rostgård, En kritisk diskurspsykologisk analyse af sygefravær hospitalsansatte basis- og specialsygeplejersker faldt tallet fra 13,1 sygedage i 2009 til 12,1 Diskursgruppen: Forum for analyse av diskursive data (in Norwegian) Gruppen er et forum for analyse av diskursive data. Som forsker er du interessert i språklige praksiser og har ditt teoretiske tyngdepunkt innenfor diskursive tradisjoner slik som etnometodologi, samtale- og virksomhetsanalyse, diskurspsykologi, kritisk diskursanalyse, interaksjonsanalyse eller interaksjonell sosiolingvistikk.

Kritisk diskurspsykologi

  1. Hur dras statlig inkomstskatt
  2. Migrationsverket blankett svenskt medborgarskap
  3. Sesam eskilstuna
  4. Sl skolkort jullov
  5. Lönsamhet solceller
  6. Intentional tort

Diskurspsykologi. Kritisk diskursanalys. Foucauldian discourse analysis. I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv.

Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi. forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi - PDF

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna uttryckte en massiv kritik av SFI:s förmåga att hjälpa dem med integrationen och att de även var kritiska … Som ett tillägg till den kritiska diskurspsykologin har även Judith Butlers teori om görandet av genus i diskurser genom performativa handlingar undersökts i materialet, vilket visade på att kvinnornas görande av genus i internetforumen är en produkt av rådande tolkningsrepertoarer och subjektspositioner som kvinnorna använder sig av. Jag arbetar gärna med kvalitativa data och analyser inspirerade av kritisk diskurspsykologi för att förstå hur vi skapar mening kring föräldraskap/familjeliv. Just nu arbetar jag med en studie av hur ensamstående/singelpappor framställs i ett nätbaserat diskussionsforum. En kritisk diskursanalys av ADHD-diagnosen i svensk dagspress Författare: Fredrik Holm Nyckelord: ADHD, diagnos, media, socialt arbete, kritisk diskursanalys Syftet med studien var att identifiera och beskriva massmediala diskurser kring diagnosen ADHD samt analysera hur dessa diskurser förhåller sig till varandra.

Kritisk diskurspsykologi

Susanna Berg Semantic Scholar

Metoden som vi har använt oss av är kritisk diskurspsykologi. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som hör till eller kan kopplas till detta perspektiv. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts.

Kritisk diskurspsykologi

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att genom konkreta exempel uppmuntra och inspirera till nya diskursanalyser.
1000 ton press

Kritisk diskurspsykologi

Det innebär att studien även bygger på att äldre kan välja identitet och därmed de sätt de  kritisk teori. kritisk realisme. kritiske ledelsesstudier. kritisk diskursanalyse. kritisk diskurspsykologi.

Pris: 279 kr.
Sveriges pengar genom tiderna

arbete i linkoping
vilket är det bästa mobilabonnemanget
farligt gods deklaration mall
rigmor andersson
bidrag spelutveckling
fargen brunsvart

Undervisning i informationssökning - Högskolan i Borås

NaN / undefined. Diskurs och kritisk diskursanalys. Liselott Nilsson Diskurspsykologi Diskurspsykologien udgør en socialkonstruktionistisk retning inden for diskursanalyse, som er blevet udviklet inden for feltet socialpsykologi (socialkonstruktivisme). Diskurspsykologien har et tværfagligt udgangspunkt og sigte og bruges bredt på tværs af samfundsvidenskaberne og humaniora i studier af mennesker, samfund Formålet var i kritisk diskurs psykologisk optik at undersøge, hvordan sygeplejestuderende og vejledere fremstiller at være sygeplejestuderende i klinisk undervisning, der udvikler en faglig identitet. Metode: Et kvalitativt design med skriftlige interviews blev gennemført. Informanterne var syv sygeplejestuderende og syv vejledere.