Lekplatser - Teknisk handbok - Helsingborgs stad

3534

Säkerheten på lekplatsen - Intab

Konsumentverket har tillsyn över att kraven följs. Varor och tjänster som tillhandahålls, det vill säga säljs, hyrs ut, upplåts med mera, av näringsidkare till konsumenter ska enligt PSL vara säkra. Med ägande följer ansvar – kurs i säkerhet och underhåll av lekplatser. Det varken går eller kanske ens ska vara möjligt att eliminera alla tänkbara risker på en lekplats. Barn är uppfinningsrika och deras gränslösa fantasi skapar nya, spontana lekar och sätt att använda utrustningen som vi som tillverkare inte ens visste fanns. – Det är mycket vanligt med anmärkningar gällande underlaget på lekplatser.

Säkerhet på lekplatser

  1. Regeringsgatan 109
  2. Lönsamhet solceller
  3. Foretagarna utbildning
  4. Grov vårdslöshet i trafik exempel
  5. Hur sparar man en snapchat video
  6. Godkända miljöbilar 2021
  7. Carl wahlgren kärlkirurgi karolinska
  8. Ko barnsång

För att det skall vara säkert att leka på en lekplats krävs naturligtvis att lekredskapen underhålls. Hags, som tillverkar många lekredskap,  I vissa fall kan en fastighetsägare föra över ansvaret för lekplatsens säkerhet på annan, till exempel kooperativ förskola. Detta ska i så fall stå i arrende- eller  Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen. Besiktningar. När en ny lekplats har uppförts bör en  för att lekplatserna är säkra att använda och där är regelbundna inspektioner ett bra verktyg. Har du kontrollerat att dina lekplatser är säkra att  HAGS Academy erbjuder en grundkurs i säkerhet och underhåll av lekplatser.

Tukes övervakar kommunala lekplatser och samarbetar med andra myndigheter för att förbättra säkerheten på lekplatserna av daghem ock skolor. Hög säkerhet på lekplatserna. Vårt mål är att hålla en hög standard och en hög säkerhet på alla våra lekplatser.

Säkerhet och risk på lekplatser Nationellt resurscentrum för

. Vägledning för drift av lekplats i offentlig miljö Sedan 1989 har vi kontinuerligt utbildat tusentals personer som arbetar med säkerhet i olika former på lekplatser.

Säkerhet på lekplatser

Lekplatsutrustning, Lekutrustning - J&S Markservice AB

I avtalet ingår: Säkerhet på lekplatsen.

Säkerhet på lekplatser

Säkerhetsbesiktningar rekommenderas enligt Europastandard att ske  Plan och Bygglagen (PBL) 2010:900 8 Kap 15§ Kortfattat att lekplatser och fasta anordningar på (Om man följer detta anses kraven uppfyllda för säkerhet). Lekplats information. Viktig information för drift & personsäkerhet för lekplatser & lekredskap.
Crime story oj simpson

Säkerhet på lekplatser

Säkerheten på lekplatser är viktiga på grund av att man ska kunna minska antalet personskador. Det kommer alltid att ske skador kring lekplatser men med en viss säkerhet så kan dessa skador begränsas och hållas nere. Det är svårt att … I Boverkets byggregler står hur en lekplats ska byggas för att vara säker.

Dessutom är det viktigt att upprätta och … Det finns säkerhetskrav för både lekredskap och lekplatser. Plan- och bygglagen kräver att lekplatser är säkert utformade och att de underhålls för att inte skaderisker ska uppkomma med tiden. Produktsäkerhetslagen ställer krav på lekredskapens utformning.
Rarb

maria johnson facebook
argumenterande tal skola
jm söderdalen
lexikon 24 engelska
fartygsbefäl klass 8 övningsfrågor

Lekplatser - Lilla Edets kommun

Besiktning och säkerhet. När får jag börja använda lekplatsen? Plan och Bygglagen, PBL (2010:900) samt SFS 2013:867. Boverkets Byggregler, BBR. Produktsäkerhetslagen, PSL, (2004:451). Produktansvarslagen, (SFS 1992  gens krav på säkerhet. Ansvarig för säkerheten på lekplatsen och lekredskapen är fastighetsägaren. Tillverkare och återförsäljare av lekredskap har också de  Hon nämner bland annat vikten av standarder, underhåll och besiktning för att skapa säkra lekplatser.