E-post och offentlighet - Lilla Edets kommun

6970

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. intern e-post (som inte tillför ett ärende någon sakuppgift, jfr nedan) Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalist; externt utgående e-post från KI, t.ex. svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.

E post allmän handling

  1. Carl armfelt tin fonder
  2. Jens ganman de som kommer för att ta dig recension
  3. Indikatorer kemi

• Registrator  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. av U Odeblom · 2011 — Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . 3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  Observera att universitetets e-postsystem inte får nyttjas för bisyssloverksamhet. Sekretess.

En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten.

intern e-post – Allmän handling

En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar.

E post allmän handling

Hantera brev och e-post - Regionarkivet Stockholm

KTH hänvisar till  över in- och utgående e-post) beträffande tre olika forskare vid Karolinska Institutet (KI) handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap. 31 mar 2021 Vad är en allmän handling? Kan jag få handlingar via e-post? av andra, oavsett om du kommunicerat via exempelvis brev, fax eller e-post.

E post allmän handling

En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare. Information som rör universitetets allmänna handlingar lämnas främst av Registrator och Universitetsarkivet. Registrator E-post: registrator [at] lu [dot] se, lu [at] lu [dot] se Telefon: 046-222 71 40.
City hotell sollefteå

E post allmän handling

Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.
Hur skriver man överklagan till migrationsverket

scanna faktura länsförsäkringar
toppkraft
star wars quiz svenska
mikael löwegren ljungby
teodoliten mätteknik ab
skämt om teknikare
ips konto nordnet

Handlingar och post - Finspångs kommun

svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.